Parapsikoloji ve Ruhsal Yetilerimiz

Parapsikoloji ve Ruhsal Yetilerimiz

Tarihten günümüze metafizik hep kapalı kapılar ardında kalmıştır. Belli bir elit kısım dışında bu bilgiler gün ışığına çıkmamış, çıkarılmamıştır. Ama ne kadar saklanmaya çalışsa da, günümüze kadar bu kadim ve ezoterik bilgelik taşınmış hatta modern bilimin inceleme alanı dahi olmuştur.

 

Mısır, Yunanistan, Anadolu ve bazı kadim uygarlıklarda bulunan inisiyasyon merkezleri, kişinin kendini bilmesini ve içindeki tüm tanrısal potansiyeli çıkarması üzerine eğitimler vermekteydi. Mısır’da bu süreç iki şekilde sağlanıyordu; İsis inisiyasyonu (küçük sırlar, arcana minor) ve Osiris inisiyasyonu (Büyük sırlar, arcana major).

 

Köken olarak Mısır’dan sonra diğer kültürlerde de bu inisiyasyon süreçleri devam etmiş, yüzyıllarca bilgelerin yetişmesine vesile olmuştur. Ancak materyalist çağlara giriş ve bu merkezlerin tek tek yok olmasıyla bu bilgiler gizlenmiş, bilimden uzaklaşmış hatta felsefeden bile çekilip alınmıştır.

 

Aynı şekilde birçok kültürde bunlara dair örnekler ve deneyimler mevcuttur. Hint aiçvaryaları bize kendi ruhsal güçlerimiz hakkında bilgi vermektedir. ‘Aiçvarya’, bir insanın sahip olduğu halde kullanmasını bilemediği yeteneklerini öğretme bilimidir.

 

Hint Aiçvaryalar’ı 7 bölüm halindedir.

 

  1. Amma: Düşünce gücüyle maddeleri ufaltıp büyütebilmek. Maddeler üzerinde çeşitli etkilerde bulunmak.(Telekinezi)

 

  1. Lghima: Cisimleri hafifletmek ve havada durdurabilmek.(Levitasyon)

 

  1. Prapte: Zaman sınırlarını aşarak, çeşitli yerlere ulaşmak ve düşünce nakli.(Astral seyahat ve telepati)

 

  1. Prakamya: İrade yolu ile gaz, sıvı ve katı cisimler arasından geçmek.

 

  1. İçitritva: Maddelerin özelliklerini değiştirme.(simya)

 

  1. Sohtart: Kendi bedenine ikinci bir ruh sokabilmek.(Medyomluk)

 

  1. Atartvaç: Görünmez olabilmek.(Demateryalizasyon)

 

Parapsikoloji

 

Kuantum fiziğinin bu olguları tekrar gündeme getirmesinden önce, hızla yükselişe geçmiş bir bilimdalı (Bazı bilim adamları tarafından hala bilim dalı olarak kabul edilmez) bu yetileri ve ruhumuzun sınırlarını araştırmaya başlamıştır. Bu bilim dalı Parapsikoloji’dir.

 

Parapsikoloji terimi, para ve psikoloji olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Bu terimin anlamı “psikoloji ötesi”dir. Yani psikolojinin alanına girmeyen olağan üstü psikolojik deneyimleri kapsar. Bu isim ilk kez 1920’de Dr. J. B. Rhine tarafından, Fransız psikolog Emil Boirac’ın tabirinden uyarlanmıştır.

 

Psişik yetileri konu alan kuruluşlar 1882’lerden başlamıştır. 1934 de Dr. Rhine tarafından hızlandırılmıştır. Parapsikoloji, kişilerin ruhsal yetilerini konu alan, düşünce enerjisinin gücünü araştıran bir bilim dalıdır.

 

Özel laboratuarlarda yapılan deneylerle teyit edilerek, ilerleme kat edilmektedir. Özellikle askeri güçlerin ilgisini çeken bu dalın, tarih boyunca parapsikolojik savaşlara da neden olduğu söylenmektedir.

 

Bu dalları araştıran parapsikoloji bilimi belli modern aletlerle ölçümler yapmayı ve bunları geliştirmek için yöntemler üretmeyi başarmıştır. Parapsikoloji, insanın biyolojik bir makineden fazlası olduğunu gözler önüne sermesi ve insanın kendini keşfetmesi yönünden çok önemli bir bilimdalıdır.

 

Parapsikoloji araştırma merkezleri bulunan ülkeler: Başta Rusya, ABD olmak üzere Japonya, İngiltere, Çin, Hollanda, Almanya, Fransa, Portekiz, İsviçre

 

Parapsikoloji araştırma laboratuarları bulunan ülkeler: ABD, Almanya, Japonya, İskoçya, Fransa, İtalya

 

Resmi kuruluşların yanında gayri resmi kuruluşlar da bulunmaktadır.

 

Parapsikoloji kuruşlarının incelediği bazı dallar şunlardır:

 

Duyu Dışı Algılama (ESP): Telepati, Durugörü (klervoyans),Önsezi, Rüyada ESP, Hipnoz ve hipnoz altında ESP, Hayvanlarda ESP, Duruişiti, Psikometri

Psikokinezi (PK);Telekinezi

Bitkilerde Parapsikoloji

Levitasyon

Işınlanma (teleportasyon)

Paranormal şifacılık ve cerrahi

Paranormal teşhis ve otoskopi

Alteraskopi, telemnezi

Gezici durugörü

Astral seyahat

Beden enerji merkez ve alanları; Çakralar ve auralar, Enerji bedenleri, Kirlian fotoğrafçılığı, Biyokozmik enerji ve psikotronik bilim, Geller etkisi. Şuurlu beden kontrolleri. Değişik şuur halleri (ASC)

Tekinsiz ev fenomeni

Kendiliğinden psikokinezi

Düşünce fotoğrafçılığı

Gözsüz görüş

Radyestezi ve radyonik bilim

Telkinbilim

Psişik arkeoloji

Geçmişin bilinmesi

Bir sonraki yazıda tüm bu alanlara kısaca değineceğiz.

Henüz Yorum Yapılmamış

Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacak.