Kadim İnsan, insanlığın ayak izlerini takip ederek arkaik inançları, sözel geleneği, kadim olanın derinliklerini araştırmayı amaç edinen bir dergidir. Bir yandan arkaik döneme, efsaneler çağına uzanırken, öbür yandan da modern bilim, teknoloji ve sanata uzanarak, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmayı amaç edinir.

Kadim İnsan, 250 bin yıllık homo sapiens, 6,5 milyon yıllık şamanik inanca sahip insanlık bilgeliğini ifade ettiği bir terimdir. İlk defa Ayşe Nilgün Arıt hocamızın “Maya Şaman Atölyesi”’nde duyduğumuz bu terim, insan olmaya dair bir kapı açtı zihinlerimizde. Ve bu isimle yola çıkmaya karar verdik.

 

Bunca zamandır yaşayan insan, doğayla derin bağ içerisinde kim olduğunun keşfindedir. Yüzbinlerce yıl doğayla uyumlu yaşayan insanın, muazzam sanat eserlerini, yüksek bilimsel disiplinleri çıkaran modern insanla aynı özde olduğu aşikardır.

 

“Bilinç gelişimi ne düzeyde olursa olsun, her uygar insan ruhunun derinliklerinde arkaik bir insan olmaya devam eder.” diyen Carl Gustav Jung, her insanın davranışlarında, inançlarında, yarattığı sanat eserleri ve zekasında arkaik dönemlerin izlerine değinmektedir.

İnanç ve gelenekler, sözel kültür unsurları (masallar, mitoloji ve  masal anlatıcılığı), kadim ritüel ve seremoniler, antropolojik incelemeler, kadim insanın dili olan sembolizm ve bilimsel altyapısı olan arketipler, film incelemesi, sanat eserlerine, edebiyattan, mistisizm ve bilim ile insanlığın geleceği dergimizin ele alacağı konulardır.

Niyetimiz doğa ile olan bağı yeniden hatırlamak ve insan olmanın anlamını bütüncül açıdan sorgulamaktır.