Psişenin Kutsal İmgeleri
PSİŞENİN KUTSAL İMGELERİ Bu pazar biraz daha ilginç bir fenomenden bahsetmek isterim; gördüğünüz imgelerin gerçekleşmesi. Carl Gustav Jung, fantezi ve hayalin mitik ve arketipsel altyapısını keşfetmesinin yanı sıra, bunların kollektif bilinçdışından kaynaklanan…

Runeleri Kullanmanın Temel Gereksinimi 2: Rünik Etik ve Erdemler

***** Görsel Satyaki Sarkar isimli sanatçıya aittir. Bir önceki yazıda runeleri kullanabilmenin gerekliliklerinden biri olan rune bilgisine bütünüyle hakim olma üzerinde durmuştuk. Şimdi yine runelerin hayata etki etmesine olanak sağlayan veşahsi uygulamalarda…

Mailing List