Kış Gündönümü (Yule) – 21 Aralık Anlamı ve Gelenekleri

21-25 Aralık süreci kapsayan kış gündönümü özellikle 21 Aralık’ta kutlanmaya başlar. Kışın en soğuğunda umudun ve neşenin günüdür. Büyüleyici ve sihirlidir. Güneş’in toprak annenin rahminden yeniden doğuşunun kutlandığı gündür. Kışın soğuğun içerisinde Güneş Tanrı yeniden yükselmeye başlayacaktır…İnsanlık tarihi boyunca Dünya’nın çeşitli yerlerinde kutlanagelmiş ve bu amaçla tapınaklar yapılmıştır.

İrlanda’nın County Meath’indeki Newgrange ölü gömme tepesi megalitik taşlarla çevrilidir ve arkeologlar buranın kış göndümünü için astronomik pozisyonlara göre kurulduğuna inanır. Bu taş Devri anıtları yaklaşık olarak M.Ö.3200 civarında tarihlendirilier ve Mısır’da ki Büyük Giza Piramitinden 500 yıl ve İngiltere’nin Stonehenge’inden bin yıl daha eskidir. Bu noktada aslında Göbeklitepenin de böyle bir işlevi olduğu düşünülmektedir. 

Stonehenge’in kendisi de uzun bir süre göndönümü ve ekinoks döngüleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu yapılar, antik insanların bu yıl zamanlarını sadece astronomik olarak değil aynı zamanda ruhsal ve inançsal olarak tanıdıklarının –hatta oluşumlara göre kutlamış olduklarının- kanıtıdır. Antik Mısır’daki sfenks de aynı şekilde güneye bakar konumdadır ve 21 Aralık’ı işaret etmektedir.  Bu da şu anlama geliyor; 21 Aralık birçok medeniyet için çarkın bitişi ve başlangıcıydı. Bu açıdan çok çok önemlidir.

Aralık ayı ve 21 Aralıktan Yeni yıla kadar olan süreç çok büyüleyicidir ve  özeldir.

Kışa girmemize rağmen umut ve neşe zamanıdır…

Norsların 21 Aralık için kullandığı YULE kelimesi JOL ve JOY yani “NEŞE” kelimesiyle ortak kökenden gelir. İnsanlık kendini bildi bileli Aralık ayı en önemli doğa döngüsü süreci olarak kutlanagelmiştir. Bu süreç o kadar kadim ve kolektif bilinçaltında o kadar güçlüdür ki, bu dürtüye ve sihre direnmek mümkün değildir… 

 Eski Türklerin Nar-dugan, norsların Yule, keltlerin ve druidlerin Alban Arthan, Romalıların Mithra’nın doğuşu ya da saturnalia olarak bildikleri bu doğa bayramı mevsim döngüsünün çarkının sonunu ve yeni başlangıcı temsil etmektedir. Artık kışın karanlığı kendini aydınlığa bırakır… Bu yüzden yeni yıl süreçlerinden biri olarak kabul edilirdi.

21 Aralık en uzun gecedir ve kışın başlangıcı olarak görülür. Ama eski zamanlarda bir başlangıç olarak umudu taşırdı çünkü Güneş Tanrı’nın doğuşunu temsil ederdi. Peki bu ne anlama geliyor?

Eski bilge ve kadim inançlarda doğa döngüleri, hem ruhsal döngülerdir (bizim hayatımızı ruhsal ve fiziksel olarak da etkileyen) hem de fiziksel döngülerdir. Her bir döngünün unsuru tanrı veya tanrıça motifiyle süslenmiştir. Güneş, burada karşımıza güneş tanrı veya kelt geleneğinde Meşe Kral (meşe tanrı) ya da Eski Türklerde Gün han (21 Aralık Nardugan olarak geçer; nar doğan yani ateşin doğuşu, güneşin doğuşu manasındadır) olarak çıkar. Güneş Tanrı Eylül’de ölür daha doğrusu Toprak Annenin karnına geri döner, 21 Aralıkta ise yeniden doğduğu düşünülürdü. İşte bu doğuşun günüdür…

Astronomik ve Mitik Önemi

Mithra, İsa, Horus, Attis, Meşe Kral ve daha nice Güneşle bağlantılı tanrısal arketipin doğum günü olarak 21 Aralık (ve 25 aralık) karşımıza çıkar. Bunun bir önemli nedeni de astronomik bir döngüdür. 

Yaz gündönümünden kış gündönümüne kadar günler kısalır ve soğur, işte bu güneş tanrının ölümünü yani gücünü kaybetmesini daha doğru ifade edersek gücünü toprağa vermesini temsil eder. Güneşin doğuşu izlenirse, güneşin gittikçe sönükleştiği ve toprağa yaklaştığı yani metoforik olarak “ölmekte” olduğu gözlemlenir. 31 Ekim olduğunda artık son hasat yani ölüm zamanı çoktan gelmiştir… Yeryüzünden en düşük konumda gözüken Güneş 21 Aralık (ve onu takiben 25 Aralık’a kadar) duraklar ve yeniden yükselmeye başlar. 1 derecelik bu yükseliş nedeniyle günler uzamaya ve ısınmaya başlar. (21 Aralık en uzun gecedir, bundan sonra geceler kısalır, günler uzar çünkü Güneş Tanrı doğmuştur ve büyümeye başlayacaktır). İşte bu yüzden “Güneş Tanrı’nın doğumu” olarak mitlerde ve eski inanışlarda geçer…

Güneşin doğuşunun kutlandığı bu özel günde, güneşle bütünleşmek kalan kışı bereketli, güvenilir ve korunaklı geçirmek anlamına gelmektedir. Yani umudu ve neşeyi içeren bir ay olarak betimlenirdi, hem de kışın kapıda olmasına rağmen….

İşte bu içselleşmiş pozitif yaklaşım ve 21 Aralıktan yeterli umudu ve neşeyi alma, kışın rahat geçmesi için çok anlamlıdır. Eskiler Aralık ayı kutlamalarında şunu söylerlerdi; “Kederli değilim kış gelse bile, Güneş Tanrı doğdu üzerimize”

BAZI KIŞ GÜNDÖNÜMÜ GELENEKLERİ

Ağaç Geleneği

Dünyanın her yerinde Paganlar yaprak dökmeyen ağaçları asla kesip evlerine getirmezlerdi. Çünkü bunun doğa üzerindeki yıkıcı etkisini bilirlerdi. Bunun yerine, yaprakları dökmeyen ağaçlardan dallar keserler, ökse otu dalları toplarlar ve kendi evlerine ufak bir tapınak yaratırlar. Tarihin her döneminde Paganlar buna özellikle dikkat etmişlerdir. Bu tapınak süslemeleri Yule için önemli sembollerdendi. Diğer ağaçlar kışın soğuğunda yapraklarını dökmüşken, sunağa getirilen bu yeşil dalların büyük bir sihirsel güç tuttuğuna inanılır.

Bu uygulamayı gerçekleştiren bazı arkaik gelenekleri uygulayabilirsiniz;

Avrupada ökse otu dalları bu dönemde çok kutsal olarak kabul görmüş ve kullanılmıştır.

Mısırda kış gün dönümünde palmiye yapraklarıyla süslenen ev tapınaklarında “diriliş” kutlanırdı. Palmiye ağacının kendi side sihirsel olarak “dirilişi” sembolize eder.

Antik yunanda katledilmiş Tanrı Adonis’in Aesculopius tarafından diriltilmesini kutlamak için bir yaprak dökmeyen canlı bir ağacı dekore ederlerdi. Bunu genellikle yakınlardaki en yaşlı ağaca yaparlardı.

Eski Pagan Romalılar yaprak dökmeyen ağaçları metal parçalar ve bereket Tanrısı Bacchus’un küçük ağaçtan ve kilden figürleriyle süslerdi. Kendi güneş tanrıları adına bir ağaç üzerine 12 adet mum yerleştirildi. Romalıların orta-kış festivali olan Saturnalia 17 Aralık tarihinde başlar ve Gündönümünün bir kaç gün sonrasına kadar devam eder.

Kuzey Avrupa’ da eski Cermen insanları yaprakları dökmeyen ağaçlara meyveler bağlar ve mumlar dikerlerdi. Bu sayede Tanrı Woden’i onurlandırırlardı. Yaprak dökmeyen ağaçlar Yule’de ebedi yasanın önemli birer sembolüdürler.

Eski Türklerde ise yine şenlik ateşi yakılırdı ve daha önce sayfamızda bahsettiğimiz üzere akçam süslenir ve altında kutlama yapılırdı. Eski Türklerde de Yule benzer şekilde nardugan olarak kutlanmıştır.

Süsleme Geleneği

Avrupa geleneklerinde ağaç olarak genelde “çam” ya da “meşe” kullanılırdı. Çam, her daim yeşil kaldığı için ölümsüzlüğü ve yeniden doğuşu dolasıyıla çamın süslenmesi Güneş’in yeniden doğuşunu temsil ederdi. Keltler Ateş ve güneş sembolü olan Meşe ağacı altında ritüellerini yaparlardı. Eski Türkler Akçam altında yaparlardı.

Lütfen ağaç süsleyecekseniz kesilmiş ağaç kullanmayınız. İki ihtimaliniz  var; ya sentetik ağaç süsleyerek evinize dinamik neşe enerjisi getirebilirsiniz. Ya da küçük fidan şeklinde bir çam ya da ağaç alıp onu süsleyip, uygun vakitte adak olarak toprağa ekebilirsiniz. Ben fidan olarak alıp bahara doğru ekmeyi tercih ediyorum. Böylelikle doğaya da katkı sağlamış oluruz.

Ağaç süsledikten sonra dileklerinizi küçük bir kağıda yazıp ağaç altına koyabilirsiniz. (Doğaya gömerken bu dilekleri de gömmelisiniz). Böylelikle ağaç büyüdükçe dileklerinizde büyüyecek ve köklenecektir. 

Noel Ağacının Tarihi

Bu gelenek ilk 16. yy.’da ve batı Almaya’da görülmüştür. Hristiyan Almanlar bu ağacın adına “Paradeisbaum” (cennet ağaçları) idi. 24 Aralıkta Adem ve Havva bayramı için bu ağaçları evlerine koyarlardı. Amerikaya da 1700lerde Alman kolonileriyle bu gelenek geçmiştir. Yüz yıl sonra da halkın çoğu tarafından uygulanan bir gelenek haline gelmiş ve 1850lerde ilk olarak dükkanlarda bu ağaçlar satılmaya başlanmıştır. Bilindiği üzere de 2000lerde bu ağaçlar tüm dünyada uygulanan bir gelenek halini almıştır.

Evi Arındırın

Aralık ayında mutlaka güzel enerjilerin ve umudunun neşenin girebilmesi için evi arındırın. Bunu yapmak oldukça kolay… Alacağınız bir adaçayını tütsüleyerek, tüm evde dolaştırabilir ve evi arındırabilirsiniz. Bunun yanı sıra sirke ve tuzlu suyla evi silmek evin arınmasını hızlandıracaktır.

Yule tütsüsü ayrıca yapabilirsiniz; çam, defne, meşe yaprakları, ökseotu adaçayı gibi otlardan bir tütsü hazırlayabilirsiniz. Toz tütsü hazırlamayı biliyorsanız, bu tarife çam reçinesi ve akgünlük, toz tarçın da eklenebilir.

Hediyeleşmek

Hediyeleşme geleneği Kış gündönümü kadar eskidir. Eski Türkler akçam ağacı altına birbirleri için hediyeler bırakılardı. Aynı şekilde norslar ve keltler birbirlerine hediye verirlerdi.

Hediye vermek, koşulsuz ve sevgiye dayalı bir enerji alışverişidir. Siz o kişiye bir hediye verdiğinizde sevginizi ve güzel niyetinizi –iyi dileklerinizi- vermiş olursunuz. BU yüzden bu Aralık ayı sürecinde ister 21 arlaık ister yılbaşı, hiç fark etmez, birbirinize hediye alın. Hediye ederken mutlaka güzel bir niyet cümlesiyle hediye edin, ki o hediye yıl boyu o enerjiyi yaysın. “Bu sana bereket bolluk getirsin tüm yıl.” “Sağlık sıhhat ve huzurla kullan”. Gibi..

Eski zamanlarda hediyeleri herkes kendi yapardı. Bu tahtadan oyulmuş bir totem olabileceği gibi, örülmüş giysiler de olabilir. Eğer hediyeye kendi emeğinizi koyarsanız çok daha güzel olacaktır. 

Ateş Yakmak ve Yule Kütüğü

21 Aralık sürecinde en önemli gelenek ateş yakmaktır. Mutlaka ama mutlaka evinizde ateş yansın. Bu yakacağınız mumlar da olabilir. Ama bir ateşin sürekli yanması, yütkselen güneşin umut enerjisini evinize çekmeye ve bereketi arttırmaya yeterdir.

Eski zamanlarda yule kütüğü dedikleri bir gelenek vardı. Şehirde büyük bir şenlik ateşi yakılır, ateşte büyük bir kütük kullanılırdı. Bu kütüğün yanışı güneşin doğuşu ve onurlandırılması anlamına gelirdi. Kütük yandıktan sonra oradaki külü herkes evinin eşiğine sürerdi ki tüm yıl korunsun ve bereket gelsin. Siz de şömeneniz varsa bir meşe odununu iç niyetle ritüel olarak yakabilir, külünü kapı eşiklerine sorarak korunmak için kullanabilirsiniz.

Meşe Palamadu ve Aralık Sepeti

Meşe güneşi temsil ettiği için meşe palamadunu salonunuzda bulundurmak yıl boyu sizi koruyacak ve güneşin sıcak enerjisini getirecektir. Meşe palamatlarını toplamadan önce ağaçtan izin istemeyi unutmayın.
Ayrıca yapacağınız bu sepetin içine karanfil, tarçın, doğal taş (ametist), meşe palamutlarını da koyarak salonunuza yerleştirebilir ve tüm yıl o enerjiden faydalanabilirsiniz

Evinizi ve Kendinizi Renklendirin

Kırmızı, beyaz ve yeşil bu sürecin en önemli renkleridir. Bu renk kombinasyonlarıyla evinizi süsleyebilirsiniz. Kırmızı beyaz ve yeşil ipten öreceğiniz küçük totemler yapıp evinize asabilirsiniz.

Hatta yılbaşında kırmızı çorap, kırmızı iç çamaşırı giyme söylenceleri de buradan geçmiştir. Kırmızı güneş ve ateşin rengi olduğu için, bu enerjiyi  celp etme yani çekmek için uygulanır. Mutlaka kırmızı tonlar kullanın ve evinizde kırmızı eşyalar barındırın bu süreçte.

Kapıya çelenk asma, ökse otu asama

Bir diğer gelenek ve uygulama da kapıya çelenk asma geleneğidir. Eskiler çobanpüskülü ya da ökse otu asarlardı. Ökse otlarından çelenk yaparak kapıya asabilir ve evinizin yılbaşı boyunca korunmasını garantiye alabilirsiniz.

İçinizde neşeyi ve umudu taşımak

En önemli gelenek ise bu süre zarfında, tüm soğuğa rağmen, güneşin yükseldiğini ve tekra sıcakların başladığından emin olarak neşe ve umudu yüreğinizde taşımaktır. Bu aslında metaforik bir anlatımdır. Burada amaç, her ne kadar soğukta, yalnzılıkta, ölümde ve bitişte olsanız da, güneşin ve ışığı doğmak üzere olduğunu, her şeyin geçeceğini ve bu yüzden hiçbir şeye takılı kalmadan neşeyle umutla ilerlemeniz gerektiği bilgisidir…

İstediği kadar güneşler batsın, karanlık ve soğuklar, ayazlar hayatımıza dahil olsun, bilin ki Güneş yeniden yükselecek ve hayatımıza ışığı ve sıcaklığı yeniden getirecektir. İşte Aralık bize bunu hatırlatır…. 

Güzel bir yıl geçirmeniz dileğimizle =)

Efe ELMAS

1 Yorum

Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacak.