Rune Kehaneti

Rune Kehaneti

İskandinav mistisizmi yazılıdan çok sözlü gelenekle aktarıldığı için runelerle ilgili tarihi bilgilere ancak aracı objeler ve İskandinavlarla etkileşime giren başka coğrafyalardan ulaşabiliyoruz. İskandinavlar ve Vikingler Antik Roma’ya seferler düzenlediğinde buradaki kutsal metinlerin dua kısımları rune alfabeleriyle yazılmaya başlanmıştır. Yine aynı dönemde Romalı şair ve yazar Tacitus, İskandinavlar ve Vikinglerle ilgili yazdığı bir kitapta runelerden bahsetmiş ve bunları insanların nasıl kehanet amacıyla kullandıklarını yazmıştır.

Rune kehaneti iki şekilde yapılır: teinn (doğal oluşumlardaki runeler okunarak yapılan kehanet) ve hlutr (runelerin ağaç, taş ve kemiklere kazılıp çizilerek okunan kehanet). Hlutr günümüzde en çok uygulanan rünik kehanet yöntemdir. Runelerin hem kendi imgelerini hem de kehanet sırasında gelecek olan imgelerini anlamak için yine her alanda olduğu gibi rune bilgisine bütünüyle hakim olmak gerekir. Çünkü vitki, völva, völur, goder veya erilaz gibi rune ustaları runelerin her birinin temel bir enerjisi olsa da birden fazla anlamı olduğunu bilir ve runelerden gelebilecek her bilgiye açık olmak zorundadır.

Rune kehaneti okuma açısından tarot kehanetiyle benzerlikler taşır. Her rune sembolünün arka planda bir imgesi vardır ve o imgedeki sembolizm yorumlanarak kehanet yapılır. Şunu da araya sıkıştırmak isterim ki kehanet, fal bakma ya da gelecekten haber verme gibi bir anlam taşıyacak kadar sığ ve ucuz bir pratik değildir. Kehanet, olasılıkları sezme üzerine kurulu tek başına kadim bir zanaattir. Her kehanet yönteminde olduğu gibi rune kehanetinin de bir adabı vardır. Sembol ile yüz yüze gelip çeşitli bağlantıları kurup konuyla ilgili akış halinde gelecek olan imgelere aracı olunur. Bunlar bağırıp çağırarak değil rune sembollerinin getirdiği bilgeliği karşı tarafa aktararak ve bu zanaate saygı duyarak yapılır.

En klasik geleneksel yöntem hutarların (runelerin üstüne işlendiği materyaller) üç tanesini seçip yorumlamaktır. Bunun dışında dokuzlu açılım, yaşam ağacı açılımı, balık açılımı gibi özel açılımlar da mevcuttur. Sadece runeleri seçip yorumlamak da yeterli değildir. Kehanete başlanmadan önce uygulanması gereken özel teknikler vardır. Çeşitli bağlantılar kurulması ve bazı kelimelerin telaffuz edilmesi gerekir. Kısaca rune kehaneti runelerin her birinin özel amaçlarla kullanılması gibi başlı başına bir ritüeldir. Bilginin özel olması ve korunması da önemlidir bu yüzden danışan da rune okuyucusu da kehanet sırasında söylenenleri başkalarıyla paylaşmazlar. Rune eğitimlerinin sonunda bu tekniklerin hepsine tek tek değinip rune kehaneti zanaatini daha ayrıntılı öğreneceğiz.

Tarot ve Rune Kehaneti Arasındaki Farklar

Tarot da runeler de kehanet aracı olarak kullanılır. Benzerlik olarak tarottaki major arcanada da runelerde de kahramanın yolculuğunu görürüz. Bunun dışında farklılıklar benzerliklerden çok daha fazladır.

  1. Tarot çoğunlukla sadece kehanet amacıyla kullanılır. Ritüelistik amaçlar için de kartlar kullanılabilir ancak bu yaygın bir pratik değildir çünkü bu konuda kartın vereceği destek sınırlıdır. Runeler daha çok ritüelistik amaçlar için kullanılır. Runeleri okuyacak kişi daha önceden runeleri öğrenmiş ve runelerle çalışmış olmalıdır.
  2. Tarotta imgeler daha açık ve nettir. Kişiye yapacağınız yorum kart üzerindeki imgenin herhangi biri üzerinden olabilir. Burada sezgiler devreye girer tabii ki. Runelerde imgeler gizlidir, sadece sembol vardır. Sembolün temel bir imgesi vardır ancak sembolün temel gücünün dışında olmayacak şekilde runeleri okuyan başka imgeler de görebilir.
  3. Runelerin enerjisi daha sert ve kesindir. Tarot daha değişkendir. Bu yüzden runelerle yapılacak kehanette uzun vadeli sorular sorulur ve gerçekten sıkıntılı bir konu hakkında danışılır ve bu bağlamda runeler kişiyi daha derine çeker. Örneğin iş yerindeki bir problemle ilgili rehberlik almak istediğinizde tarot size kısa vadede izlemeniz gereken rehberliği verirken runeler sizi bu sorunun kaynağına götürebilir ve kendinizi yüzleşmek zorunda olduğunuz bir çocukluk travmasıyla karşı karşıya bulabilirsiniz. Tarottaki major arcana ruhsal enerji ve minor arcana dünyevi enerjiyse runeler arkaik/primordial enerjidir ve bu yüzden bilmeden başvurulmaması gerekir.
  4. Tarot sadece tavsiye verip, haber verip rehberlik ederken runeler açılım yapılan konuyu “başlatır”, artık gelen rehberliği seçmiş olursunuz ve atacağınız bir sonraki adım bu rehberlik doğrultusunda olur.
  5. Tarotta gelen tavsiyeye ve rehberliğe uymak zorunda değilsiniz, kendi bildiğiniz yoldan devam edebilirsiniz. Diğer taraftan runeler eylem talep eder. Bir süre rune kehanetinde gelen rehberliği dinlemez ve hayatınızda ona uygun adımlar atmazsınız runeler en iyi ihtimalle size kendini kapatır ve tekrar rehberlik alamazsınız.
Özenç Irmak

Özenç 1996 yılında Erzincan'da doğdu. Liseyi Erzincan Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini Ege Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde tamamladı. Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde yüksek lisans yapmaktadır ve tez aşamasındadır. Lise yıllarından itibaren çeşitli metafiziksel konularda araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Kadim toplumların geleneksel pratikleri, antropoloji, rüneler, yoga, reiki gibi alanlarda araştırmalarını ve çalışmalarını sürdürmektedir. Efe Elmas'tan Reiki I (2013) ve Reiki II (2017) uyumlamaları almıştır. 2016'da Zeliha Zerrin Albay ile 200 saat Temel Yoga Hocalık Eğitimi programını tamamlamıştır. 2015, 2017 ve 2019 yıllarında Ayşe Nilgün Arıt'ın Maya Şaman Öğretileri eğitimlerine katılarak şamanik pratikleri deneyimlemeye başlamıştır. Efe Elmas ile 7 modül Tanrıça'nın Uyanışı ve yine Efe Elmas ile Mitoloji ve Masalın Sırları eğitimlerini tamamlamıştır. Sıla Topçam ile Masal Kapısı: Masal Anlatıcılık Atölyesine katılmıştır. Tüm bu alanlardaki çalışmalarına ve araştırmalarına devam etmektedir. 2018 yılında İzmir Mavi Yoga'da Rüne Yoga atölyeleri yaparak Rünik Yogayı (Stathagaldr) Türkiye'de ilk defa gerçekleştirmiştir. 2019'dan beri Kadim Lisan'da Rüne Bilgeliği ile ilgili eğitimler yapmaktadır.

1 Yorum

Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacak.