Maya Yaşlılarından Dünya’ya Mesaj

Maya Yaşlılarından Dünya’ya Mesaj

Çok değerli Maya Şaman’ı hocam Ayşe Nilgün Arıt‘ın itinayla İngilizceye çevirdiği Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj’ın Maya Yaşlıları adına Dünya’ya verdiği mesaj. En altta Nilgün hocamızın İngilizce çevirisi de yer almaktadır. Görseller de Nilgün hocanın paylaşımından alınmıştır.

Beni çok etkiledi. Hep birlikte birleşme ve tek Güneş altında, tek Anne üzerinde değişim yaratma niyetiyle….

 

Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj,

 

“Bugün gezegen etrafında el ele tutuşan her renkten erkek kardeşlerim ve kız kardeşlerim, bu konuda derinlemesine düşünelim, kendi yöntemimizde, kendi dilimizde kendi dinimize veya kültürümüze göre üzerine meditasyon yapalım çünkü eşit şekilde hepimizin üzerinde parlayan tek Güneşimiz var, nefes aldığımız ve bize yaşam veren tek Hava var ve içtiğimiz ve damarlarımızda kan halini alan tek Su var ve hepsi Toprak Ana üzerinde yaşıyor.

 

Toprak ana bizi besliyor, o bizi bir arada tutuyor. Her renkten erkek kardeşlerim ve kız kardeşlerim, hep birlikte meditasyonda birleşelim, güce sahip olan insanlara, yöneticilere, politikacılara, iş adamlarına vicdan, adalet hissi vermek için; artık savaş olmasın, artık kirleten bombalar olmasın, artık ölümler olmasın diye birleşelim. Hep birlikte bir değişim yaratabiliriz…

Göklerin (cennetlerin) kalbi ve Dünyanın kalbi adına, size selam olsun.

Maya Ulusal Yaşlılar Konseyi, Guatemala’nın Ruhsal rehberleri adına, küresel seviyede büyük manyetik bağlantıları olan sizler için hitap ediyoruz:

 

Maya Ulusunun Ruhu ve Toprak annenin ruhu, dünyadaki tüm halklarla dostluk bağları kurulmasını aramamızı söylüyor. Maya Kehaneti bizlere “… bir elin tüm parmakları gibi bir olmak için hepimiz buluşacağız” diyor.

Bizler hepimiz Dünya’nın çocuklarıyız, bizler, Yaratıcı’mızın bahçesindeki, farklı renklerde, farklı şekillerde, farklı ebatlarda, farklı aromalara sahip çiçekleriz; farklı diller konuşuyoruz ve herkesin kendi kültürüne göre farklı isimleri olan aynı Yaratıcı’ya her birimiz kendi yolumuzda ibadet ediyoruz ve meditasyon yapıyoruz.

 

Kardeşlerim, Dünya üzerinde 500 yıllık bir yok etme süregelmekte, her gün daha da hızlı bir şekilde insanlar yok ediliyor, kardeşlerimiz olan hayvanlar yok ediliyor ve kadim ağaçlar yok ediliyor.

Ulusal Yaşlılar Meclisindeki ve Guatemala’nın Ruhsal Rehberlerindeki yaşlılar, mistik ve binlerce yıllık bilgeliğin bekçileridir. Kuşların yorulmaksızın uçmaları gibi, kehanetleri yerine getirilmesini görmek için yaşarlar.

Bizler, dünyadaki tüm insanları ve hükümetleri vicdanlı (bilinçli) hale getirmek istiyoruz, onların, şu anda gezegenimizin durumunu analiz etmelerini ve iyice düşünmelerini istiyoruz.

Amerika’nın 500 yıl önce bir cennet olduğu zamanları hatırlayarak başlayalım.

 

El değmemiş ormanlar, güzel hayvanların şehirleri, özgürce uçan sayısız çeşitlilikte rengarenk kuşların şehirleri; herkes için yemek sağlıyorlardı. Sular, bereketli ve saftı; ve insanlar, kendi geleneklerinde, kendi kültürlerini koruyarak ve toprak annenin güzelliğini muhafaza ederek yaşıyorlardı. Atalarımız bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklardan uzak, 100 yaşın üzerinde yaşıyorlardı. Yaratıcı’nın yasalarına saygılı ve itaatkârdılar.

Şimdi de içinde olduğumuz şu andan konuşalım. Teknolojinin ve buluşların yeni gelişmelerinden keyif alıyoruz, hepimiz için gündelik hayatı daha da kolay kılıyorlar, hepimiz onları kullanıyoruz ama olumsuz tarafı ise ormanlarımızı tüketiyoruz ve gezegenimizin kirlenmesine katkıda bulunuyoruz, nehirler kuruyor, sular günden güne daha fazla kirlenmekte. Mahsullerimiz salgınlarla etkileniyor, ayrıca bu salgınlar hayvanlarımızı da öldürüyor.

 

Bulaşıcı hastalıkların ve geçmişte bilinmeyen, iyileştirilemeyen hastalıkların tehdidi altındayız. Kimyasalların, böcek öldürücülerin, transgenetik tohumların ve benzerlerinin kullanımları çok zarar verici.

Ve en önemlisi, bugünlerde nükleer denemeler yapılıyor: Nükleer bombalar ve çok sayıda savaş silahları ve gezegenimiz Dünya’yı öldüren ve verimsizleştiren savaşlar gerçekleşiyor ve yaşayan her şey etkileniyor. Birçok insan evsiz, çocuklar sokaklarda dileniyor, diğerleri fuhuşa karışıyor.

Yırtıcılar yükselişte. Sokaklarda her gün ölü insanlar ortaya çıkıyor, kaçırma, gasp, okullarda silahla vurulmalar meydana geliyor, ebeveynler çocukları öldürüyorlar, çocuklar çocukları öldürüyor, ebeveynler kendi çocuklarına tecavüz ediyor.

 

Tüm bunlar kirlenmenin doğrudan bir sonucu. Hiç saygı yok; yaşam için hiç saygı yok.

Yetkililer kendilerini satıyorlar. Adalet satın alınabiliyor ve satılabiliyor.

Ve şimdi gelecek hakkında konuşalım. Bizler, geleneksel Maya yaşlıları, Dünya üzerindeki tüm yerli halklar, geleceğin üzerine tefekkür ediyoruz. Sadece bugün ve şimdi için düşünmüyoruz, biz yarın için düşünüyoruz; çocuklarımız, torunlarımız ve gelecek kuşaklar için…

Karanlık bir gölgenin yaklaştığını görüyoruz, bir gölge, çok fazla zarar verecek. O büyük kirlenmedir.

 

Bütün bunlar insanın yaratımından kaynaklanıyor. Kendi mezarlarımızı kazıyoruz. Savaşlar bir ülkeden diğerlerine taşınıyor; beyanatlarındaki sebep özgürlük namına olduğu ama sonuç daha fazla esaret. Onlar yeni gelişmeler getireceklerini söylüyorlar ama sonuç az gelişmiş ülkelerde daha çok açlık. Eğer buna devam edersek, tabur yapacak askerin kalmayacağı zaman gelecek.

Guatemala’nın Maya Ulusal Yaşlılar Meclisi dünyadaki tüm uluslara – onların yöneticilerine veya yönetilenlerine- sesleniyor, kirlenmeyi durdurun ve küçük büyük girişimcilere sesleniyor, alternatifler bulun. Daha fazla savaş ve daha fazla ölüm, daha fazla nükleer deneme, daha fazla kimyasal istemiyoruz çünkü gezegenin ısınması Toprak ana için dayanılmaz derecede. Eğer er ya da geç değiştirmez isek, o, milyonlarca can kaybı olacak şekilde karşılık verecek.

 

Yaratıcımız bizi burada, Dünya üzerinde ona ibadet edelim, birbirimizi sevelim ve birbirimize saygı duyalım diye yarattı. Hepimiz eşitiz, bizler Dünya’nın çiçekleriyiz; farklı boyutlarda, farklı renklerde, farklı şarkılarla, farklı kokularla ama hepimiz Yaratıcı’ya bakarak, onu farklı danslarla, farklı müziklerle, farklı seremonilerle onurlandırıyoruz. Hepimiz ona yakarıyoruz, bizler onun çocuklarıyız, O tüm varoluşun yaratıcısı, tüm gördüklerimizin ve duyularımızın ötesindeki her şeyin yaratıcısı. Yaşamımızı güzelleştirecek zekâ verdi bizlere.

 

Gezegenin çevresinde el ele tutuşmuş, her renkten, Erkek ve kız kardeşlerim, artık bunu yansıtmamıza izin verelim, kendi yolumuzda, kendi dilimizde, kendi kültürümüz ve inancımıza göre hep birlikte meditasyon yapalım, tefekkür edelim çünkü hepimizin üzerinde eşit şekilde parlayan tek Güneş var ve hepimize yaşam veren, nefes aldığımız tek hava var, hepimizin içtiği ve damarlarımızda kana dönüşen tek Su var ve hepsi Toprak annede yaşıyor.

O bizi besliyor, o bizi bir arada tutuyor. Her renkten kardeşlerim, hep birlikte birleşelim, güçlü konumda olan insanların, yöneticilerin, politikacıların, ticaret yapan iş adamlarının vicdanlı olmasını sağlayabiliriz; daha fazla savaş, daha fazla bombalar tarafından kirlenme, daha fazla ölüm olmasın. Hep birlikte fark yaratabiliriz.

 

Büyük baba Güneş, hepimizin üzerinde eşit derecede parlıyor, ayrımcılık bilmiyor, yolunda hiç kaybolmuyor, kendi başına öne veya arkaya gitmiyor. Bize sıcaklık veriyor, yaşam veriyor. Tek Güneş, tek Hava, tek Su ve tek Toprak ana. Gelin hep birlikte bugünü Büyük baba Güneş’in, Büyük anne Ay’ın günü yapalım.

 

Maya Kehaneti şöyle der; “Kalkın, hepiniz kalkın, ne bir grup ne de iki grup arkada kalmasın, hep birlikte bir kere daha geldiğimiz yeri hep birlikte göreceğiz.”

 

Alejandro Cirilo Perez Oxlaj/ Gezgin Kurt

Maya Yaşlıları Ulusal Meclisinin Yüce Yaşlısı

Guatemala’nın Xincas ve Garifunas’ı

Türkçeye Çeviren: Efe Elmas

 

******

 

Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj

(a full night’s work of translation into English 🙂 )

 

“Brothers and Sisters of all colors, holding hands around the planet today, let us reflect on this, let us meditate in our own way, in our own language, according to our own culture or religion, because we have only one Sun to shine upon us equally, one air that we breath and gives us life, one water that we drink and becomes blood in our veins and all live on Mother Earth. She feeds us, she holds us. Brothers and Sisters of all colors, together united in meditation to make conscience to the men in power, governors, politicians, business people: no more war, no more contaminating bombs, no more death. Together we can make a difference…

 

In the name of the Heart of the Heavens and the Heart of the Earth, greetings to you. In the name of the Maya National Council of Elders, Spiritual Guides of Guatemala, we address the following to you for your great magnetic connections at the global level:

The Spirit of the Maya Nation and the Spirit of Mother Earth make us look for ties of friendship with all peoples of the world. The Maya Prophecy tells us,“ …We will meet for we are one like the fingers of the hand”.

 

We all are children of the Earth, we are flowers of the garden of our Creator coming in different colors, in different shapes, in different sizes, with different aromas; speaking different languages, and each one worshiping and meditating in their own way to the same Creator who has different names according to their own culture.

Brothers and sisters, there has been over 500 years of extermination in the face of the earth, extermination of humans, extermination of our brother animals and ancient trees, every day at a faster speed.

The elders from the National Council of Elders and Spiritual Guides of Guatemala are keepers of mystical and millenary knowledge. Like the birds, tirelessly in their flight, they live to see the prophecies fulfilled.

 

We want to make all people and governments in the world conscientious, and have them analyze and reflect at the situation of the planet in the present time. Let us start by remembering that the Americas were a paradise 500 years ago. Virgin forests, cities of beautiful animals, cities to an innumerable variety of colorful birds, flying in freedom; they provided food for everyone. The waters were abundant and pure; and the people, they lived in their own traditions, guarding their cultures and conserving the beauty of Mother Earth. Our ancestors lived to be over 100 years old, free from contagion and illnesses. They were respectful and obedient to the laws of our Creator.

Let us talk now about our present times. We enjoy new advances in technology, inventions that make everyday life easier for us, we all use them, but the negative side is that we are finishing up our forests, and contributing to the contamination of the planet, the rivers are drying out, the waters are being contaminated.

Our crops are affected by plagues as well as plagues killing our animals.

We are threatened by contagious illnesses, incurable illnesses unknown in the past.

Very harmful are the use of chemicals, the insecticides, transgenic seeds, etc.

 

And most of all, these days, the nuclear testing: nuclear bombs and a great deal of war weapons, and the war in itself sterilizing or killing the planet Earth and affecting all living beings.

Many people are homeless, children begging in the streets, others are involved in prostitution.

Predators are on the rise. Dead people appearing daily in the streets, kidnappings, extortion, shootings in the schools, parents killing children, children killing children, parents raping their own kids.

 

All this is a direct result of the contamination. There is no respect; no respect for life. The authorities sell themselves. The justice can be bought or sold.

Now lets speak about the future. We, the traditional Mayan elders, and all indigenous peoples in the world, meditate on the future. We don’t think only for today, the present, we think for tomorrow, for our children, grand children and future generations.

We see a dark shadow approaching, a shadow that will cause a lot of harm. It is the great contamination.

 

All this is due to man’s creation. We are digging our own graves. Wars are being transported to other countries; they reason in their speeches it is on behalf of freedom, but the result is more slavery. They speak that it will bring new development, but the result is more hunger for the underdeveloped countries. If we continue like this, the time will come when there are no more soldiers to form battalions.

 

The Maya National Council of Elders of Guatemala ask all nations of the world – their governors and the governed ones – to put a stop to the contamination; and to the big and small enterprises, to find alternatives. We don’t want any more wars, no more death, no more nuclear testing, no more chemicals, because the warming up of the planet is unbearable to Mother Earth.

If we don’t change, sooner or later, she will strike back with millions of lives lost.

Our Creator created us here over the face of the earth to worship him, to love and respect each other. We all are equal, we are flowers of the earth, in different sizes, of different colors, with different songs, with different smell, but all looking at our Creator, honoring him with different dances, different music, different ceremonies. We all plead to him, we are his children, he is the creator of all that exist, all that we see and all which is beyond our senses. He has given us our life with an intelligence to do well.

Brothers and Sisters of all colors, holding hands around the planet, let us reflect on this, let us meditate in our own way, in our own language, according to our own culture or religion, because we have only one Sun to shine upon us equally, one air that we breath and gives us life, one water that we drink and becomes blood in our veins and all live on Mother Earth.

 

She feeds us, she holds us. Brothers and Sisters of all colors, together united can make conscience to the men in power, governors, politicians, business people: no more war, no more contaminating bombs, no more death. Together we can make a difference.

 

Grand Father Sun, he shines upon all of us equally, he doesn’t know discrimination, he doesn’t get lost on his path, he doesn’t get ahead or behind of himself. He gives us warmth, he gives us life. One Sun, one Air, one Water, One Mother Earth. Let us make today, the day of Grand Father Sun, Grand Mother Moon.

 

The Maya Prophecy says: “Arise, all arise, not one nor two groups be left behind, together we will see once again the place from where we have come from”

 

Alejandro Cirilo Perez Oxlaj/ Wandering Wolf

Grand Elder of the National Council of Elders Mayas,

Xincas and Garifunas of Guatemala

İngilizceye Çeviren: Ayşe Nilgün Arıt

Henüz Yorum Yapılmamış

Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacak.